Et flerhodet monster blir til...

Det var en gang, for lenge siden, et monster som drev på alene.
Monsteret hadde alt det trengte. Husrom, noe meningsfult å holde på med, et vell av maskiner og utstyr, og mange som gjerne ville lytte til det monsteret hadde å by på. Komplimentene uteble heller ikke.

Det var bare det, at monsteret følte seg så ensomt. Dermed dro monsteret ut i den store, vide verden, og begynte sin leting etter andre monstre.
Det skulle ikke være et hvilket som helst monster, må vite. Når et monster først skal finne noen å være sammen med, er det ikke så enkelt som i kongeriket, hvor det av og til kun er følelesene som teller. Nei, det måtte være et monster som kunne tilføre noe mer enn bare selskap.

- Kompetanse, sa monsteret. Mitt nye samarbeidsmonster må ha kompetanse ! Og det var nok av dem med kompetanse.

Men monstret skulle ha mer enn en teoretiske kunnskaper. Det skulle være kreativt og ha den rette teften.
Teften som umiddelbart værer hva som ønskes og forventes - som hører den lyden som ennå ikke er avspilt... Den lyden som bare vagt fornemmes inne i en annens hode.

Etter lang og lenge og lenger enn langt fant monsteret endelig ikke bare et, men flere monstre å samarbeide med. Når flere monstre slår hodene sammen oppnår man ikke bare summen av de enkeltes kapasitet, men det oppstår synergier. Synergi er forskjellen på å bygge ut noe og å ta helt av. Her tar det helt av....

 

monsterlyd, Nedre Storgt. 22, 3015 DRAMMEN, Telefon: 90 92 73 09, post@monsterlyd.no