KUNDER

Våre kunder er ofte konsulenter i radio- eller medie-bedrifter, reklamebyråer, informasjonsrådgivere og andre som har et budskap de vil formidle med lyd, film eller web.

Noen har en helt klar formening om hva de vil ha produsert. Andre har bare stikkord som de vil ha med i en kampanje, og trenger hjelp til idè og tekst. Lydkulisser fra Norge florerer ikke på markedet. Derfor setter enkelte pris på at vi kan ta med opptaksutstyr til lokasjonen og "fange" en reell lyd.
Så hvis du ikke er ute etter close up opptak av tigeren din som tygger på en autentisk arm,
så er vi klare til opptak !

 

monsterlyd, Nedre Storgt. 22, 3015 DRAMMEN, Telefon: 90 92 73 09, post@monsterlyd.no