om monsterlyd

"Lyden av et monster" og "monsterlyd" er ikke nødvendigvis det samme...
Men det KAN være det !

 

monsterlyd, Nedre Storgt. 22, 3015 DRAMMEN, Telefon: +47 90 92 73 09 post@monsterlyd.no